Strona internetowa wykonana i zaprojektowana dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MAG – MED w Łodzi; http://nzozmagmed.pl/