Przygotowanie dwóch wersji katalogu dla Ittelia Foods. Zdjęcia nasion oraz skład i przygotowanie do druku