Polityka prywatności strony www.whitebrand.pl

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej www.whitebrand.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego i europejskiego prawa.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma White Brand Justyna Andryszek .z siedzibą w Łodzi, ul. Przyborowskiego 17/10, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców  NIP 7711948085 (zwaną dalej: WB)

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony www.whitebrand.pl są przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia usług oferowanych przez WB oraz w celach marketingowych, w tym do przesyłania informacji handlowych, promocji i ofert specjalnych, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Wyrażona zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych w punkcie 2 tej Polityki prywatności.
 • Wykonanie umowy, której stroną jest użytkownik, lub podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.
 • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 • Uzasadniony interes administratora danych, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania lub gdy istnieje uzasadniony interes administratora danych do dłuższego przechowywania.

 1. Prawa użytkownika

Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe, ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Aby skorzystać z tych praw, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1 tej Polityki prywatności.

 1. Pliki cookies

Strona www.whitebrand.pl korzysta z plików cookies w celu optymalizacji działania strony, personalizacji treści oraz analizy ruchu na stronie. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce cookies dostępnej na stronie.

 1. Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Zmiany w Polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Aktualizacje Polityki prywatności będą publikowane na stronie www.whitebrand.pl.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 19.05.2023 i stanowi integralną część strony www.whitebrand.pl.

 

 

Klauzula informacyjna RODO dla strony www.whitebrand.pl

 

Administratorem danych osobowych jest firma White Brand Justyna Andryszek .z siedzibą w Łodzi, ul. Przyborowskiego 17/10, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców  NIP 7711948085 (zwaną dalej: WB)

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony www.whitebrand.pl będą przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia usług oferowanych przez WB oraz w celach marketingowych, w tym do przesyłania informacji handlowych, promocji i ofert specjalnych, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda użytkownika, wykonanie umowy, której stroną jest użytkownik, podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, oraz uzasadniony interes administratora danych, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania lub gdy istnieje uzasadniony interes administratora danych do dłuższego przechowywania.

Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

W celu skorzystania z ww. praw, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Strona www.whitebrand.pl korzysta z plików cookies w celu optymalizacji działania strony, personalizacji treści oraz analizy ruchu na stronie. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce cookies dostępnej na stronie.

Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Klauzuli informacyjnej RODO. Aktualizacje Klauzuli informacyjnej będą publikowane na stronie www.whitebrand.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania niektórych danych może uniemożliwić świadczenie usług oferowanych przez WB.

Klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 19.05.2023 i stanowi integralną część strony www.whitebrand.pl.

 

 

 

Polityka plików cookies dla strony www.whitebrand.pl

Niniejsza Polityka plików cookies określa zasady korzystania z plików cookies przez stronę internetową www.whitebrand.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego i europejskiego prawa.

 1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika (takim jak komputer, smartfon czy tablet), gdy odwiedza on naszą stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony oraz gromadzą dane na temat sposobu korzystania z naszych usług.

 1. Rodzaje plików cookies

Strona www.whitebrand.pl korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

 • Pliki cookies niezbędne do działania: Są to pliki cookies niezbędne do umożliwienia korzystania z funkcji podstawowych na stronie, zapewnienia bezpieczeństwa i zapamiętania preferencji użytkownika.
 • Pliki cookies analityczne: Pozwalają nam analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze strony, monitorować ruch na stronie, gromadzić statystyki oraz poprawiać jakość i wydajność naszych usług.
 • Pliki cookies marketingowe: Wykorzystujemy pliki cookies, aby dostosować treści reklamowe do preferencji i zainteresowań użytkowników, a także w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.
 1. Wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies

Przy pierwszej wizycie na stronie www.whitebrand.pl użytkownik zostanie poinformowany o wykorzystywaniu plików cookies i poproszony o wyrażenie zgody na ich użycie. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies poprzez akceptację komunikatu lub dostosować ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

 1. Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania ustawieniami plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Może zablokować pliki cookies, usunąć już zapisane pliki cookies lub ustawić powiadomienie przed zapisaniem nowych plików cookies. Należy pamiętać, że blokowanie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność strony oraz ograniczyć dostęp do niektórych usług.

 1. Ochrona danych osobowych

Pliki cookies wykorzystywane na stronie www.whitebrand.pl nie służą do gromadzenia danych osobowych użytkowników. Informacje uzyskane za pomocą plików cookies są anonimowe i służą wyłącznie do poprawy funkcjonalności i jakości naszej strony.

 1. Zmiany w Polityce plików cookies

WhiteBrand zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce plików cookies. Aktualizacje Polityki plików cookies będą publikowane na stronie www.whitebrand.pl.

Niniejsza Polityka plików cookies obowiązuje od dnia 19.05.2023 i stanowi integralną część strony www.whitebrand.pl.