Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów

WŁADZE

Prezes SPChK:
Bogumił Gajdzicki 

Wiceprezes SPChK:

Skarbnik:

Sekretarz:

Członek:
Teresa Basińska
Wojciech Czajkowski 
Włodzimierz Dominikowski
Alicja Kawiorska
Edyta Matyjas-Zgondek 
Stanisław Pruś
Jadwiga Sójka-Ledakowicz
Jerzy Szczeciński
Włodzimierz Szczepaniak
Joanna Szkiela
Lucjan Szuster

Komisja Rewizyjna:
Zenon Grabarczyk 
Joanna Lewratowska 
Włodzimierz Szczepaniak

PODSTAWOWE INFORMACJE

DEKLARACJA

REGULAMINY

WYDAWNICTWA

STUDIA PODYPLOMOWE

MATERIAŁY SEMINARYJNE

INFORMATOR 

LINKI

XXXIV SEMINARIUM SZKOLENIOWE POLSKICH KOLORYSTÓW

70-lecie włókiennictwa akedemickiego w Polsce

STOWARZYSZENIE

„Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów jest organizacją naukowo-techniczną nawiązującą do tradycji założonego w 1930 r. Polskiego Towarzystwa Chemików Kolorystów, którego główne cele w okresie powojennym były realizowane w ramach stowarzyszeń NOT w sekcjach Farbiarsko-Wykończalniczej, Barwnikarsko – Kolorystycznej i od 1959 r. przez Polski Komitet Kolorystyki.”

Lokalizacja

Pl. Komuny Paryskiej 5a,

90-007 Łódź

dyżury

środa 1000 – 1200

piątek 1200 – 1500

nr konta bankowego

PKO BP SA I/O Łódź

17 1020 3352 0000 1102 0077 5148

tELEFON I FAX

tel. (0-42) 632-89-67

fax (0-42) 632-50-03

Email

KOLORYSCI@KOLORYSCI.ORG.PL

nADCHODZĄCE WYDARZENIA

CZERWIEC 2019

XXXIV SEMINARIUM SZKOLENIOWE POLSKICH KOLORYSTÓW

GRUDZIEŃ 2019

SPOTKANIE WIGILIJNE

Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki